ایم ایس سی (ریاضی)

DURATION:
۲ سال

View Course Brochure

DURATION:
2 Year
CREDIT:
2

About this course

What Is Mathematics?

Mathematics is the queen and the subject of all sciences and has, for centuries been the foundation and language of the physical sciences, and lately mathematical models and tools have come to pervade the biological and social sciences as well. Mathematics is an art, discovering and creating structure and order in the universe.

The Mathematics department provides the background for graduate study in both pure and Applied Mathematics. The major course is designed to meet diverse goals ranging from applied work in science or industry to teaching or graduate study. The required courses provide a strong foundation in the principal areas of mathematics, while the elective courses offer an opportunity to tailor the program to individual needs.

The major course is in demand in a wide variety of business and industrial firms, especially if the major course is combined with some course work in computer science, One of the natural sciences, economics or business; many find work in the actuarial fields or as analysts in the computer or communications industry.

of Mathematics at JUW

The department of Mathematics has been functioning since the university was established and gradually making progress. Graduates in Mathematics have pursued fulfilling career in teaching, research, engineering, finance and business, law, etc. The department offers four-year BS and M.Sc. Programmes

 

Course outline

SCHEME OF COURSES FOR M.SC IN MATHEMATICS

First Year

First Semester Second Semester
Code Subject Cr.Hr. Code Subject Cr.Hr.
MAT 501 Maj I Numerical Analysis I 3+0 MAT 502 Maj IV Numerical Analysis II 3+0
MAT 503 Maj II Discrete Structures 3+0 MAT 504 Maj V Differential Geometery 3+0
MAT 505 Maj III Mathematical Statistics & Probability Th. 3+0 MAT 506 Maj VI Classical Mechanics 3+0
MAT 507 Foundation VII Real Analysis 3+0 MAT 508 Foundation X Complex Analysis 3+0
MAT 509 Foundation VIII Method of Mathematical Physics I 3+0 MAT 510 Foundation XI Method of Mathematical Physics II 3+0
MAT 11 Foundation IX Algebra II 3+0 MAT 512 Maj VII Partial Differential Equations 3+0

Second Year

Third Semester Fourth Semester
Code Subject Cr.Hr. Code Subject Cr.Hr.
MAT 601 Maj VIII
Abstract Algebra III
3+0 MAT 602 Maj XII  Abstract Algebra IV 3+0
MAT 603 Maj IX
Bio Mathematics
3+0 MAT 604 Maj XIII Fluid Dynamics 3+0
MAT 605 Maj X
Electromagnetism I
3+0 MAT 606 MAj XIV Electromagnetism II 3+0
MAT 607 Maj XI
Functional Analysis
3+0 MAT 608 Maj XV Modeling and Simulation 3+0
Elective I
3+0 Elective III 3+0
Elective II
3+0 Elective IV 3+0

 

Ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus

ENROLL NOW
Latest News